آرشیو برچسب ها : قطعه الاستومر

الاستومر ها دسته‌ای از پلیمرها هستند که خاصیت ارتجاعی دارند و در صورت اعمال نیرو پس از کشیده یا فشرده شدن دوباره به حالت اولیه خود بازمی‌گردند. به همین دلیل این مواد الاستومر نام گرفتند (الاستیک به معنای ارتجاعی است و مر از پلیمر گرفته شده است). الاستومرها در انواع مختلفی وجود دارند و خاصیت […]